Czytelnia

Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa 22
http://www.bn.org.pl


Biblioteka Jagiellońska, al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków
http://www.bj.uj.edu.pl


Biblioteka Główna Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, ul. Radziszewskiego 11, 20-950 Lublin
http://www.bg.umcs.lublin.pl


Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi, ul. J. Matejki 32/38, 90-237 Łódź
http://irys.uni.lodz.pl


Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń
http://www.bu.umk.pl


Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, ul. Ratajczaka 38/40, 61-816 Poznań
http://lib.amu.edu.pl


Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa
http://www.buw.uw.edu.pl


Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, ul. K. Szajnochy 10, 50-076 Wrocław
http://www.bu.uni.wroc.pl


Biblioteka Śląska, Plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice
http://www.bs.katowice.pl


Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, ul. Koszykowa 26,00-950 Warszawa
http://www.koszykowa.pl


Książnica Pomorska im. S. Staszica, ul. Podgórna 15/16, 70-205 Szczecin
http://www.ksiaznica.szczecin.pl


Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 53, 80-308 Gdańsk.
http://www.bg.ug.edu.pl


Biblioteka Uniwersytecka KUL, ul. F. Chopina 27, 20-023 Lublin
http://www.kul.pl/biblioteka


Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego, ul. Strzelców Bytomskich 2, 45-084 Opole
http://www.bg.uni.opole.pl


Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, ul. J. Kilińskiego 16, 15-950 Białystok
http://www.ksiaznicapodlaska.pl


Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Długa 39/41, 85-034 Bydgoszcz
http://www.wimbp.man.bydgoszcz.pl


Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. J. Conrada-Korzeniowskiego, Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk
http://www.wbpg.org.pl


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach, Rynek 5, 25-303 Kielce
http://www.wbp.kielce.pl


Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, ul. G. Narutowicza 4, 20-950 Lublin
http://www.wbp.lublin.pl


Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Sukertowej-Biedrawiny, ul. 1 Maja 5, 10-117 Olsztyn
http://www.wbp.olsztyn.pl


Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury, ul. B. Prusa 3, 60-819 Poznań
http://www.wbp.poznan.pl


Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra
http://www.wimbp.zgora.pl


Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu, ul. S. Worcella 25-27, 50-448 Wrocław
http://www.dbp.wroc.pl/biblioteki/wroclaw/


Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu, ul. Wyspiańskiego 2a, 39-400 Tarnobrzeg
http://www.tarnobrzeg.pbw.org.pl/


Biblioteka Pedagogiczna W Gorzowie Wlkp., ul. Łokietka 20 a, 66-400 Gorzów Wlkp.
http://www.womgorz.edu.pl/index.php?view=k&lng=1&k=7


Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej, ul. Kolejowa 8, 21-500 Biała Podlaska
http://www.bialabp.edu.pl/


Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie, ul.Wieniawskiego 15, 22-100 Chełm
http://www.bp.chelm.pl/


Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 10, 67-200 Głogów
http://www.bpglogow.blogspot.com/

Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce, ul. Świętokrzyska 2, 07-410 Ostrołęka
http://www.bp.ostroleka.pl/testowy/


Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie, ul. Rynek 12, 32-050 Skawina
http://www.bibped.skawina.net/


Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach, ul. Senatorska 12, 96-100 Skierniewice
http://bpsk.nets.pl/


Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie, ul. Legionów 34, 33-100 Tarnów
http://www.bpt.edu.pl/


Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
http://www.bptorun.edu.pl/


Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu, ul. Rynek Wielki 8, 22-400 Zamość
http://www.bipe.pl/


PBP Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu, ul. Nowy Świat 13, 62-800 Kalisz
http://www.kp.kalisz.pl/


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, ul. Jaracza 18 A, 76-200 Słupsk
http://www.pbw.slupsk.pl/


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku, ul. Al. Gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk
http://www.pbw.gda.pl/


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. profesora Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi, ul. Wólczańska 202, 90-531 Łódź
http://www.pbw.lodz.pl/


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu, ul. Kościuszki 14, 45-062 Opole
http://www.pedagogiczna.pl


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsko-Białej, ul. Komorowicka 48, 43-300 Bielsko-Biała
http://www.pbw.bielsko.pl/


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 4, 85-094 Bydgoszcz
http://www.pbw.bydgoszcz.pl/


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, ul. Jana Pawła II 5, 25-025 Kielce
http://80.53.43.26/cms/


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu, ul. Narutowicza 2, 33-300 Nowy Sącz
http://www.pbwnowysacz.pl/index.php


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. F. Focha 39, 31-119 Kraków
http://www.pbw.edu.pl/


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie, Smyczkowa 14 02-678 Warszawa
http://www.pbw.waw.pl/


Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie, ul. Aleja Jana Pawła II 126/130, 42-200 Częstochowa
http://www.biblioteka.womczest.edu.pl/


Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie, ul. Przemysłowa 7, 62-510 Konin
http://www.pbpkonin.pl/


Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła
http://bp.pila.pl/


Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu, ul. Bułgarska 19, 60-320 POZNAŃ
http://www.pbp.poznan.pl/


Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu, ul. Świętego Ducha 25, 82-300 Elbląg
http://www.wmbp.edu.pl/


Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie, ul. Natalii Żarskiej 2, 10-165 Olsztyn
http://www.wmbp.olsztyn.pl/


Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli: Oddział Zamiejscowy w Świnoujściu, ul. Piłsudskiego 22, 72-600 Świnoujście
http://www.swinoujscie.zcdn.edu.pl/


Biblioteka Filii w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. J. Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Tryb.
http://biblioteka.unipt.pl/joomla//index.php


Biblioteka Główna Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Aleja Armii Krajowej 36a, 42-200 Częstochowa
http://www.bg.ajd.czest.pl/


Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 9, 08-110 Siedlce
http://www.bg.ap.siedlce.pl/


Biblioteka Główna Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsko-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
http://www.bibl.pb.bielsko.pl/


Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, ul. Radziszewskiego 11, 20-031 Lublin
http://bg.umcs.lublin.pl/nowa/


Biblioteka Główna Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Leśna 16, 25-509 Kielce
http://www.ujk.edu.pl/bg/


Biblioteka Główna Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
http://biblioteka.uksw.edu.pl/


Biblioteka Główna Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30 85-064 Bydgoszcz
http://biblioteka.ukw.edu.pl/


Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego, ul. Strzelców Bytomskich 2, 45-084 Opole
http://www.bg.uni.opole.pl/


Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Ul. Podchorążych 2, Kraków 30-084
http://libproxy.up.krakow.pl/~biblio/


Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Mickiewicza 16, 70-384 Szczecin
http://bg.szczecin.pl/


Biblioteka Instytutu Archeologii oraz Katedry Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
http://biblioteki.umk.pl/pl/biblioteki/biblioteka-inst-archeologii-oraz-kat-etnologii


Biblioteka Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Asnyka 2a, 87 – 100 Toruń
http://biblioteki.umk.pl/pl/biblioteki/biblioteka-wydzialu-nauk-pedagogicznych


Biblioteka Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Fosa Staromiejska 1a, 87 – 100 Toruń
http://biblioteki.umk.pl/pl/biblioteki/biblioteka-wydzialu-humanistycznego


Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń
http://www.bu.umk.pl/


Biblioteka im. Wacława Borowego Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-326 Warszawa
http://www.bilp.uw.edu.pl/


Biblioteka Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, ul: Dawida 1, 50-527 Wrocław
http://www.pedagogika.uni.wroc.pl/index.php?type=biblioteka


Biblioteka Jagiellońska, ul. Aleja Mickiewicza 22, 30-059 Kraków
http://www.bj.uj.edu.pl/


Biblioteka Kolegium Licencjackiego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Radomiu, ul. Uniwersytecka 6; 26-600 Radom
http://www.umcs.lublin.pl/articles.php?aid=2178&mid=65&mref=5317


Biblioteka Kolegium Nauczycielskiego im. G. Piramowicza we Wrocławiu, ul. Trzebnicka 42, 50 – 230 Wrocław
http://kolegiumnauczycielskie.pl/index.php?page=biblioteka


Biblioteka Uniwersytecka w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 12b, 10-719 Olsztyn
http://bg.uwm.edu.pl/


Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, 15-097 Białystok
http://bg.uwb.edu.pl/


Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ul. Chopina 27, 20-023 Lublin
http://www.kul.pl/biblioteka,191.html


Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Jana Matejki 32/38, 90-237 Łódź
http://www.lib.uni.lodz.pl/library/


Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, ul. Ratajczaka 38/40, 61-816 Poznań
http://lib.amu.edu.pl/


Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa
http://www.buw.uw.edu.pl/


Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, ul. Karola Szajnochy 10, 50-076 Wrocław
http://www.bu.uni.wroc.pl/


Biblioteka Uniwersytecka, al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra
http://www.bu.uz.zgora.pl/


Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice
http://www.bg.us.edu.pl/


Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice
http://www.bibliotekawns.us.edu.pl/


Biblioteka Wydziału Pedagogicznego im. prof. Bogdana Suchodolskiego Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa
http://www.pedagog.uw.edu.pl/pedagog.php?p=biblioteka


Biblioteka Wydziałowa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu -Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu, Nowy Świat 28-30, 62-800 Kalisz
http://www.bwpa.amu.edu.pl/


Biblioteka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Świerkowa 20, 15-328 Białystok
http://pip.uwb.edu.pl/biblioteka/index.htm


Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 53, 80-308 Gdańsk
http://www.bg.ug.edu.pl/


Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. prof. Stanisława Pigonia 8, 35-959 Rzeszów
http://bur.univ.rzeszow.pl/


Biblioteka Naukowa Księży Jezuitów, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków
http://www.panewniki.pl/index2.php?dzial=czytelnia&id=biblioteka


Międzyinstytutowa Biblioteka Pedagogiczna im. Teodora Musioła Uniwersytetu Opolskiego, ul. Oleska 48, II piętro, sala 229, 45-084 Opole
http://ise.uni.opole.pl/bibl.html


Połączone Biblioteki Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-047 Warszawa
http://www.archiwum.wfis.uw.edu.pl/bibfis/


Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, ul. Kilińskiego 16, 15-089 Białystok
http://www.ksiaznicapodlaska.pl/


Biblioteka Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, 15-016 Białystok,
http://bip.cenb.wrotapodlasia.pl/


Biblioteka Kolegium Nauczycielskiego Bielsko-Białej, ul. Krakowska 30, 43-300 Bielsko-Biała
http://biblioteka.kn.edu.pl/ 


Biblioteka Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu, Ul. Młynarska 12, 49-300 BRZEG
http://www.wshe.edu.pl/biblioteka.php


Książnica Beskidzka, ul. Słowackiego 17a, 43-300 Bielsko-Biała
http://www.ksiaznica.bielsko.pl/


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach, ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7 , 40-132 Katowice
http://www.pbw.katowice.pl/


Biblioteka Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, ul. Piotrowskiego 12-14, 85-098 Bydgoszcz
http://www.kpsw.edu.pl/studia,biblioteka 


Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm
http://www.pwsz.chelm.pl/biblioteka/index.php?id=180


Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 49, 06-400 Ciechanów
http://www.bpciechanow.edu.pl/


Książnica Cieszyńska, ul. Mennicza 46, 43-400 Cieszyn
http://www.kc-cieszyn.pl/


Biblioteka Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi, ul. Tuwima 14 a, 41-250 Czeladź
http://www.bibliotekakpss.blogspot.com/


Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, ul. Urbanistów 3, 02-397 Warszawa
http://www.wsptwp.eu/495/Biblioteka,1,488mid,205aid.html


Biblioteka Akademii Polonijnej w Częstochowie, ul. Pułaskiego 4/6, 42-200 Częstochowa
http://new.ap.edu.pl/opencms/opencms/inne_jednostki/biblioteka/


Biblioteka Ośrodka Kształcenia Dorosłych w Kłodzku, ul. Łukasińskiego 1, 57-300 Kłodzko
http://www.szkola.okd.klodzko.pl/biblioteka.html


Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach, ul. Oskara Lange 6, 08-110 Siedlce
http://www.bpsiedlce.pl/index.php?oddzial=1


Biblioteka Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie, ul. Tadeusza Kościuszki 22-24, 81-704 Sopot
http://lms.cku.sopot.pl/cku/?page_id=68&lang=pl


Biblioteka Główna Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 40 , 02-353 Warszawa
http://www.aps.edu.pl/index.php?md=6240


Biblioteka i Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach, ul. Hutnicza 9, 44-100 Gliwice
http://www.kn-gliwice.home.pl/biblioteka/index.htm


Biblioteka Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu, ul. 3 go Maja 46, 95-100 Zgierz
http://www.kn.zgierz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=16


Biblioteka Pedagogiczna im. prof. Z. Klemensiewicza w Koszalinie, ul. Piłsudskiego 62, 75-525 Koszalin
http://www.bibliotekacen.pl/


Biblioteka Pedagogiczna w Dzierżoniowie, ul. Parkowa 2, 58-200 Dzierżoniów
http://powiatowecentrum.dzierzoniow.pl/biblioteka.htm 


Biblioteka Pedagogiczna w Górze, ul. Pl. Bolesława Chrobrego 27, 56-200 Góra
http://www.bp.pcdn.edu.pl/


Biblioteka Pedagogiczna w Kamiennej Górze, ul. Papieża Jana Pawła II nr 17 (parter), 58-400 Kamienna Góra
http://www.pcekamgora.org/?cmd=page&opt=Biblioteka%20Pedagogiczna


Biblioteka Pedagogiczna w Legnicy, ul. św. Piotra 12, 59-220 Legnica
http://www.dodn.wroclaw.pl/dodn/bplegnica/


Biblioteka Pedagogiczna w Lubaniu, Aleja Kombatantów 2, 59-800 Lubań
http://www.pceluban.republika.pl/artykuly/bp.htm


Biblioteka Pedagogiczna w Lubinie, ul. Szpakowa 1, Lubin 59-300
http://www.pce-lubin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=55


Biblioteka Pedagogiczna w Lwówku Śląskim, ul. Jaśkiewicza 24, 59-600 Lwówek Śląski
http://www.pce-powiatlwowecki.pl/biblioteka/dzialalnosc.html


Biblioteka Pedagogiczna w Miliczu, ul. 11 Listopada 5, 56 -300 Milicz
http://www.pceipp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=56


Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 122 e, 97-300 Piotrków Trybunalski
http://www.pedagogiczna.edu.pl/


Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu, Kościuszki 5a, 26-600 Radom
http://www.bp.radom.pl/


Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu, ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz
http://www.bpsieradz.pl/index.php


Biblioteka Pedagogiczna w Świeciu, ul. Sądowa 5, 86-100 Świecie
http://www.bpswiecie.za.pl/


Biblioteka Pedagogiczna w Trzebnicy, ul. Wrocławska 10, 55-100 Trzebnica
http://www.bibliotekatrzebnica.yoyo.pl/


Biblioteka Pedagogiczna w Wołowie, ul. Kościuszki 27, Wołów
http://www.wolowpce.pl/


Biblioteka Pedagogiczna w Złotoryi, ul. Szkolna 1 59-500 Złotoryja
http://bpzlotoryja.prv.pl/


Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzka w Nowym Sączu, ul. Narutowicza 2, 33-300 Nowy Sącz
http://www.pbwnowysacz.pl/index.php


Biblioteka Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie, Ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa
http://www.wsp.edu.pl/


Biblioteka Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego im. prof. Henryka Mierzejewskiego w Szczecinie, ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin
http://bhp.zce.szczecin.pl/zce/organizacja/biblioteka.php


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra
http://www.pbw.zgora.pl/pbw/


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie, ul. Grodzka 45B, 38-400 Krosno
http://www.krosno.pbw.org.pl/index2.htm


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu, ul. Biskupa Jana Śnigurskiego 10-12, 37-700 Przemyśl
http://www.przemysl.pbw.org.pl/


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku, ul. Chrobrego 27, 44-200 Rybnik
http://www.wom.edu.pl/biblioteka/rybnik/index.php?act=4&id=2


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie, ul. Gałęzowskiego 4, 35-074 Rzeszów
http://www.rzeszow.pbw.org.pl/


Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15, 64-100 Leszno
http://biblioteka.cdn.leszno.pl/


Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk, ul. Wałowa 15, 80-858 Gdańsk
http://www.bgpan.gda.pl/


Biblioteka Instytutu Psychologii PAN, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
http://www.psychpan.waw.pl/ippan_pl/library_1090941158.html


Kieleckie Towarzystwo Naukowe, ul. Zamkowa 5, 25-009 Kielce
http://www.ujk.edu.pl/ktn/


Biblioteka im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego, pl. Narutowicza 2, 09-402 Płock,
http://www.tnp.org.pl/biblioteka.htm


Biblioteka Naukowa Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, ul. Kościuszki 7, 37-700 Przemyśl
http://www.tpn.vt.pl/?p=6


Biblioteka Naukowa Włocławskiego Towarzystwa Naukowego im. prof. Stanisława Leszka Bagdzińskiego, pl. Wolności 20, 87-800 Włocławek
http://www.wtn.pl/bibliot.htm


Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, ul. Mielżyńskiego 27/29, 61-725 Poznań
http://www.biblioteka.ptpn.poznan.pl/


Biblioteka Collegium Polonicum, ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice
http://www.cp.edu.pl/pl/biblioteka/index.html


Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Mickiewicza 16, 70-384 Szczecin
http://bg.szczecin.pl/


Biblioteka Instytutu Literatury Polskiej i Instytutu Kultury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego im W. Borowego, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-326 Warszawa
http://193.0.75.34/


Biblioteka Instytutu Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomiankach, ul. Baczyńskiego 9, 05-092 Łomianki,
http://www.wsr.uksw.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=2


Biblioteka Kolegium Nauczycielskiego im. G. Piramowicza we Wrocławiu, ul. Trzebnicka 42, 50 – 230 Wrocław
http://www.kolegiumnauczycielskie.pl/index.php?page=biblioteka


Biblioteka Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowi, ul. Gramatyka 8a, pok. 15, 30-071 Kraków
http://www.wnss.agh.edu.pl/main_version.php?action=biblioteka


Biblioteka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań
http://etnologia.amu.edu.pl/go.live.php/PL-H15/biblioteka.html


Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice
http://www.bibliotekawns.us.edu.pl/


Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław
http://www.biblioteka.wns.uni.wroc.pl/


Biblioteka Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu, Nowy Świat 28-30, 62-800 Kalisz
http://www.bwpa.amu.edu.pl/


Biblioteka Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, ul. Sterlinga 26, Łódź
http://www.biblioteka.wshe.lodz.pl/


Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 102
http://www.pwsz.bialapodlaska.pl/index.php?Itemid=445&id=111&option=com_content&task=blogcategory


Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 10, Budynek C, 64-920 Piła
http://www.pwsz.pila.pl/jednostki-organizacyjne/biblioteka-glowna-pwsz.html


Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5c, 59-220 Legnica
http://www.pwsz2.legnica.edu.pl/bib/


Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, ul. Grunwaldzka 137, 82-300 Elbląg
http://www.pwsz.elblag.pl/biblioteka.html


Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów
http://www.pwsz.glogow.pl/1/main.php?content=biblioteka


Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie , ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno
http://www.pwsz-gniezno.edu.pl/biblioteka/o-bibliotece/regulamin.html


Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, ul. Wyszyńskiego 3C
http://biblioteka.konin.edu.pl/www/


Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, Rynek 1,38-400 Krosno
http://www.pwsz.krosno.plbiblioteka/aktualnosci-biblioteka/


Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, Al. Wolności 40
http://www.pwsz-ns.edu.pl/16,Biblioteka.htm 


Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, ul. Chodowieckiego 4, 48-300 Nysa
http://biblioteka.pwsz.nysa.pl/


Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu, ul. Kolbego 8 32-600 Oświęcim
http://www.pwsz-oswiecim.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1412&Itemid=404


Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Przemyślu, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 2, 37 – 700 Przemyśl
http://pwszprzemysl.edu.pl/biblioteka/index.htm


Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, ul. Słowackiego 55, 47-400 Racibórz
http://www.pwsz.raciborz.edu.pl/index.php/biblioteka-informacje-ogolne.html


Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, ul. Armii Krajowej 48, 66 – 100 Sulechów
http://www.pwsz.sulechow.pl/index.php?m=11_39&id=strona_glowna&id_jednostki=10


Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, ul. Teofila Noniewicza 10, 16-400 Suwałki
http://www.pwsz.suwalki.pl/pwsz/biblioteka.html


Biblioteka Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ
http://www.ppwsz.edu.pl/biblioteka.html


Biblioteka Uczelniana Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, ul. Zamkowa 4
http://www.pwsz.com.pl/biblioteka-uczelniana


Biblioteka Uczelniana Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, ul. Opalińskich 1, 64-100 Leszno
http://www.biblioteka.pwsz.edu.pl/


Biblioteka Uczelniana Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, ul. Plac Dąbrowskiego 2 , 09-400 Płock
http://www.biblioteka.pwszplock.pl/


Biblioteka Uczelniana Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33 – 100 Tarnów
http://www.biblioteka.pwsztar.edu.pl/


Biblioteka Uczelniana Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, ul. Mechaników 3, 87-800 Włocławek
http://www.psww.pl/instytuty-i-jednostki/biblioteka


Biblioteka Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk
http://www.biblioteka.ateneum.edu.pl/


Biblioteka Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie, ul. Batalionów Chłopskich 85, 75-303 Koszalin
http://www.bwsh.edu.pl/biblioteka.php


Biblioteka Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, ul. Lotnicza 2, 82-300 Elbląg
http://www.euh-e.edu.pl/pl/pozostale/biblioteka/


Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, ul. Pl. Wolności 1, 87-800 Włocławek
http://www.wshe.pl/jednostki-miedzywydzialowe/biblioteka-glowna


Biblioteka Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej „Milenium”, ul. Pstrowskiego 3a, 62-200 Gniezno
http://www.gwshm.edu.pl/biblioteka.php


Biblioteka Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego, ul. Gustawa Herlinga – Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
http://www.ka.edu.pl/biblioteka/


Biblioteka Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach, ul. Kubicy 5, 41-409 Mysłowice
http://www.wsew.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=24


Biblioteka Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno – Pedagogicznej w Łowiczu, ul. Akademicka 1/3, 99-400 Łowicz
http://www.mwshp.lowicz.pl/informacjeb.php


Biblioteka Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie, ul. Dworcowa 7, 84-200 Wejherowo
http://www.kpsw.pl/2-Biblioteka


Biblioteka Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego, ul. Bydgoska 33, 10-243 Olsztyn
http://www.osw.olsztyn.pl/main.php?pg=29


Biblioteka Puławskiej Szkoły Wyższej, ul. Moniuszki 1, 24-100 Puławy
http://www.psw.pulawy.pl/index.php?Itemid=133&id=89&option=com_content&task=view


Biblioteka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
http://www.swps.pl/biblioteka-swps.html


Biblioteka Toruńskiej Szkoły Wyższej, Ul. Młodzieżowa 29, 87-100 Toruń
http://www.tsw.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=75


Biblioteka Uczelni Łazarskiego w Warszawie, ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa
http://www.lazarski.pl/biblioteka-/


Biblioteka Uczelni Warszawskiej im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Łabiszyńska 25 03-204 Warszawa
http://www.uczelniawarszawska.pl/Biblioteka,,201.htmlv 


Biblioteka Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach, ul. Mazowiecka 1b, 96-100 Skierniewice
http://www.wsehsk.home.pl/index.php?menu=23


Biblioteka Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach, ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce
http://www.ws.edu.pl/nauka/biblioteka/


Biblioteka Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, ul. Królowej Jadwigi 10 / ul. Krótka 5
http://www.wsh-leszno.pl/wsh/index.htm


Biblioteka Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu , ul. Stabłowicka 95
http://www.wsh.wroc.edu.pl/student/biblioteka


Biblioteka Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „IGNATIANUM” w Krakowie, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków
http://www.ignatianum.edu.pl/biblioteka


Książnica Karkonoska w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 27, 58-500 Jelenia Góra
http://biblioteka.jelenia-gora.pl/


Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie, ul.Podgórna 15/16, 70-205 Szczecin
http://www.ksiaznica.szczecin.pl/


Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu, ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość
http://www.biblioteka.zamosc.pl/


Biblioteka Pedagogiczna w Augustowie, ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów
http://www.urzad.augustow.pl/biblioteka/


Biblioteka Pedagogiczna w Bolesławcu, ul. Tyrankiewiczów 11, 59-700 Bolesławiec
http://www.pceikk.neostrada.pl/biblioteka_startowa.htm


Biblioteka Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego w Częstochowie, ul. O. A. Kordeckiego 2, 42-225 Częstochowa
http://www.mati.com.pl/jasnagora/?strona,menu,pol,stolica,1420,0,1455,jasnog%EF%BF%BD%C2%B3rski_instytut_maryjny_,ant.html


Biblioteka Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach, ul. Katowicka 27, 40-173 Katowice
http://www.wsptwp.eu/492/Biblioteka,1,177mid.html


Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie, ul. Norwida 3, 67-200 Głogów
http://www.pcpppidn.eu/


Biblioteka Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego Wydziału Zamiejscowego w Krakowie, ul. Witosa 9, 30-612 Kraków
http://www.krakow.janski.edu.pl/Uczelnia,biblioteka.html


Biblioteka Instytutu Socjologii UJ, ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków
http://www.socjologia.uj.edu.pl/index.php/pl/instytut/biblioteka/


Biblioteka Instytutu Psychologii UJ, ul. Piłsudskiego 13, 31-110 Kraków
http://www.psychologia.uj.edu.pl/index.php/pl/biblioteka/regulamin/


Biblioteka Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu, ul. św. Jadwigi 12, 50-266 Wrocław
http://www.ewst.pl/biblioteka/


Biblioteka Głównej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ul. Miodowa 21 c, 00-246 Warszawa
http://nowa.chat.edu.pl/podstrony/ebiblioteka.htm


Biblioteka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego, ul. Staszica 1 p. 203, 45-052 Opole
http://www.psychologia.uni.opole.pl/index.php?id=instytut&temat=biblioteka


Biblioteka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław
http://www.psychologia.uni.wroc.pl/index.php?type=biblioteka


Biblioteka Instytutu Teologicznego im. Św. Jana Kantego w Bielsku Białej, ul. Żeromskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała
http://www.biblioteka.kuria.bielsko.pl/


Biblioteka Międzywydziałowego Instytutu Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, ul. Katowicka 87 A, s. 2.17 (I piętro), 45-060 Opole
http://www.prawo.uni.opole.pl/biblioteka.php


Biblioteka Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, ul. Bobrzyńskiego 10, 30-348 Kraków
http://upjp2.edu.pl/strona/c83is1un0d


Biblioteka Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Wita Stwosza 17, 40-042 Katowice
http://www.bib.wtl.us.edu.pl/


Biblioteka Instytutu Historii Akademii Podlaskiej w Siedlcach, ul. gen. Orlicz-Dreszera 19/21, pawilon E, 08-110 Siedlce
http://www.ih.ap.siedlce.pl/biblioteka.php


Biblioteka Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań
http://historia.amu.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=66


Biblioteka Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. Gołębia 13, 31-007 Kraków
http://jazon.hist.uj.edu.pl/ih/biblioteka.html


Biblioteka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
http://www.ihuw.pl/content/category/6/24/71/lang,pl/


Biblioteka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Szewska 49, 50-139 Wrocław
http://www.hist.uni.wroc.pl/biblioteka/


Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, ul. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz
http://www.bg.utp.edu.pl/


Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Św. Marcin 90, 61-809 Poznań
http://www.prawo.amu.edu.pl/index.php/strona_glowna/biblioteka.html


Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku, ul. Jana Bażyńskiego 6, 80-952 Gdańsk
http://www.prawo.ug.gda.pl/index.php?id=1&p=103


Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź
http://wpia.uni.lodz.pl/biblioteka/index.php?go=biblioteka.php


Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Narutowicza 17 A, 70-240 Szczecin
http://mec.univ.szczecin.pl/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=74


Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Bankowa 11b, 40-007 Katowice
http://www.wpia.us.edu.pl/biblioteka-wpia-us


Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Oboźna 6/8, 00-332 Warszawa
http://www2.wpia.uw.edu.pl/105,Informacje_ogolne.html


Biblioteka Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul Dąbrowskiego 17, 35-036 Rzeszów
http://www.univ.rzeszow.pl/wpia/index.php?id=czytelnia


Biblioteka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Mickiewicza 1, 15-213 Białystok
http://www.prawo.uwb.edu.pl/prawo_new/wydzial.php?p=32


Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Uniwersytecka 7-10, 50-145 Wrocław
http://prawo.uni.wroc.pl/jednostki/0741


Biblioteka Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieżowa 2/4, 61-111 Poznań
http://150.254.193.77/thfac/w/wtuam.php?id=bib


Biblioteka Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Kard. Hozjusza 15, 11 – 041 Olsztyn
http://www.uwm.edu.pl/wt/index.php?cmd=display&gid=80


Biblioteka Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie, ul. Szczytnowska 35-39, 04-812 Warszawa
http://www.wbst.edu.pl/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=15


Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, ul. św. St. Kostki 14, 90-457 Łódź
http://wsd.lodz.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=40


Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, ul. Młyńska 23/25, 26-612 Radom
http://www.bibliotekawsd.radom.pl/


Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach, ul. Seminaryjna 26, 08-110 Siedlce
http://www.wsd.siedlce.pl/index.php?s=238


Biblioteka Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 39, 05-807 Podkowa Leśna
http://www.wsth.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=63


Biblioteka Instytutu Historii Nauki PAN w Warszawie, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Wsarszawa
http://ihnpan.waw.pl/wydawnictwo/library/


Biblioteka Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „IGNATIANUM” w Krakowie, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków
http://www.ignatianum.edu.pl/biblioteka-page_113.html


Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ul. Chopina 27, 20-023 Lublin
http://www.kul.pl/biblioteka,191.html


Wydziałowa Biblioteka Prawnicza Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. Olszewskiego 2, 31-007 Kraków
http://www.law.uj.edu.pl/wbpuj/index.php


The Liberty of Congres USA
http://catalog.loc.gov/