Recenzje

 • Marzena Zakrzewska zapracowała na miano dojrzałego, samodzielnego i twórczego naukowca z kompetencjami.
  prof. dr hab. Arkadiusz Olczyk
 • W podsumowaniu przeprowadzonej oceny działalności naukowej podkreślić należy, że Pani Marzena Zakrzewska podejmuje nieustanny wysiłek, aby stawać się rzetelnym specjalistą i znawcą zagadnień pedagogicznych, zwłaszcza dotyczących edukacji domowej. Jej pracę badawczą charakteryzuje dynamika i operatywność, a w jej twórczości ujawnia się oryginalność korzystania z bogatej oferty publicystyki (polskiej i obcojęzycznej), a także poszukiwanie nowych i oryginalnych sposobów prowadzenia badań naukowych.
  prof. dr hab. Stanisław Dyk
 • Marzena Zakrzewska prezentuje się jako osoba o szerokich horyzontach myślowych, umiejących głęboko analizować aktualną rzeczywistość, a następnie tworzyć syntezę naukową.
  prof. dr hab. Robert Zapotoczny
 • Przedstawiony do oceny dorobek jest owocem dojrzałej refleksji teologicznej, psychologicznej, socjologicznej i pedagogicznej. Wyraźnie widać, że Habilitant wykazuje się dużą znajomością obszaru zainteresowań oraz samodzielnością naukową. Posiada umiejętności stawiania problemów i ich weryfikacji. Potrafi twórczo stawiać pytania i poszukiwać oryginalnych odpowiedzi. Podlegająca ocenie aktywność naukowa Pawła Zakrzewskiego zasługuje na uznanie.
  prof. dr hab. Grzegorz Sokołowski
 • Prezentacja i analiza całości dorobku naukowego Pana Pawła Michała Zakrzewskiego upoważnia mnie do stwierdzenia, że jest to dobrze zapowiadający się, samodzielny pracownik naukowy. Potrafi wykorzystać on różnorodne możliwości pogłębiania i poszerzenia wiedzy. Autor podejmuje nieustanny wysiłek, aby stawać się rzetelnym badaczem i w sposób oryginalny prowadzić badania naukowe. Widać w jego twórczości rozwój, o czym świadczy szeroki zakres zainteresowań i umiejętności korzystania z bogatej oferty interdyscyplinarnej literatury, a także poszukiwanie nowych sposobów prowadzenia badań.
  prof. dr hab. Czesław Parzyszek
 • Całość naukowej aktywności Pawła Michała Zakrzewskiego ze szczególnym podkreśleniem oryginalnych badań, a także jego wkład w wymianę myśli oraz popularyzowanie nauki zasługuje na wyróżnienie.
  prof. dr hab. Marek Łuczak